NUOSTATAI

 

                                                                   

 

                                                                            N U O S T A T A I

 Varžybų tikslai – Populiarinant bėgimo bekele sporto šaką, išbandyti save ir susipažinti su nuostabia Kazlų rūdos gamta.

Varžybų vykdytojai – Varžybas organizuoja ir vykdo Mantas Žuolys (tel.+37067448756), Edgaras Tauras(tel. +3706550068),Jurgita Jonaitienė (867582727).

Varžybų vieta – Kazlų rūdos miesto parkas.

Data2019.11.02

Dalyviai – Varžybose gali dalyvauti visi Lietuvos ir užsienio sportininkai, mėgėjai ir profesionalai, moterys, vyrai ir vaikai, užpildę registracijos anketą ir pasitikrinę sveikatą. Dalyviai sumokėję starto mokestį patvirtina, kad prisiima pilną atsakomybę dėl galimų sveikatos sutrikimų tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių su dalyvavimu varžybose. Už nepilnamečius atsako jų tėvai, globėjai arba treneris. Kiekvienas varžybų dalyvis registruodamasis sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais.

Dalyvių tipai:

Helovino virusu užkrėstasis – dalyvis užkrėstasis privalo turėti Helovino temą atitinkantį kostiumą.

Helovino virusu užkrėstojo tikslas – kuo daugiau iš bėgiko atimti gyvybių ir kuo greičiau įveikti trasą o bėgikui išsaugoti duotas gyvybes.

Bėgikas – dalyvis kurio tikslas išsaugoti gyvybes, ir kuo greičiau įveikti  „Girių labirintai“ ir Pažintinį siaubo taką“ kuriuose tyko baimės jausmas, adrenalinas ir kiti nuotykiai, bei pabėgti nuo gyvybes atiminėjančio Helovino virusu užsikrėtusio dalyvio.

Gybybės: Greičiausias virusu užsikrėtes dalyvis, dalyvė atėmę, ar tiesiog bėgikas išsaugojęs daugiausiai gyvybių, gaus atitinkamą nuolaidą startui į sekantį bėgimo etapą trail „Girių labirintai“!!!

Trasos:

~  10 km – „Girių labirintai Helovinas“;

~ 5 km – „Pažintinis  siaubo takas“;

~ 1 km – „Šeimos ratas“;

 Klasifikacija pagal grupes:

Trasa – „Girių labirintai Helovinas“   Trasa – „Pažintinis siaubo takas”  Trasa – “Šeimos ratas“
Moterys – W10 KM       Moterys – W5 KM Šeima – 1 km
Vyrai – M10 KM              

 

Vyrai –  M5 KM  

 Trasos danga – miškas, miško takeliai, žvyrkelis, pieva.

Varžybų programa (preliminari):

14.00 val. – 15.00 val.  Dalyvių registracija, numerių išdavimas;

15.10 val. – 15.25 val. Genearalinė dalyvių mankšta su Odeta;

15.25 val. – 15.30 val. Kazlų Rūdos sporto centro direktoriaus sveikinimo žodis;

15.30 val. –10 km Trail “Girių labirintai Helovinas“ startas;

15.30 val. –  5 km “Pažintis siaubo takas” startas;

16.40 val. – 1 km “Šeimos ratas” startas;

17.00 val. – Apdovanojimai;

Maitinimas trasoje – 10km trasoje 2 maitinimo punktai, Asortimentas – vanduo, bananai,  ir kt.

Laiko limitai:

10km – 1.30 val.

5km – 60 min.

Trasos markiravimas – trasos pažymėtos STOP juostomis bei raudonomis rodyklėmis, purškiamais sidabriniais  dažais. Trasos bus vienodos  pažymėtos aiškiai ir suprantamai.

Varžybų eiga – Dalyviai į starto vietą renkasi Kazlų Rūdos miesto parke, šalia esančio STIHL virvių parko.

Visos trasos sudarytos taip, kad starto ir finišo vieta būtų ta pati. Varžybose naudojama elektroninė laiko fiksavimo įranga. Trasų sudėtis: 10 km (2 maži ratai ), 5 km (1 mažas ratas), 1km (1 mažiukas ratas).  Startavę dalyviai trasą įveikia pažymėtu maršrutu. Varžybų rengėjai neatsako už pinigų, asmens dokumentų, mobiliųjų telefonų, kompiuterių, drabužių ir kitų brangių daiktų apsaugą.

 Apdovanojimai – Visi dalyviai gaus atminimo medalius, o kiekvienos trasos prizininkai (1-3 vietos) tarp vyrų ir moterų, bus papildomai apdovanoti rėmėjų prizais. Vaikams medaliai.

Dalyvių amžius – Trail bėgime „Girių labirintai“ 10 km, 5 km, gali dalyvauti ne jaunesni kaip 16 metų dalyviai. “Šeimos ratas“ 1km rungtyje galės dalyvauti visi mažieji bėgikai nuo 4 m iki 10 m amžiaus.

Registracija – Dalyvių registracija vykdoma iki 2019.11.01 24:00 val. interneto svetainėje www.trailgiriulabirintai.lt

Varžybų dieną registracija ir numerių atsiėmimas:

  • 10 km nuo 14.00 val. iki 15.00 val. Kazlų Rūdos miesto parke;
  • 5 km nuo 14.00 val. iki 15.00 val. Kazlų Rūdos miesto parke;
  • 1 km nuo 15.00 val. iki 16.00val. Kazlų Rūdos miesto parke.

 

 

Trasa/Grupė Nuo

2019.07.24-2019.08.31

23:00 val.

Nuo

2019.09.01-2019.09.30

23:00 val.

 

Nuo

2019.10.01-2019.11.01

18:00 val.

 

1km trasa:
1 EUR   1 EUR 2 EUR
5 km trasa: Helovino personažas Bėgikas Helovino personažas Bėgikas Helovino personažas Bėgikas
M5KM ir W5KM 5 EUR 5 EUR 8 EUR 8 EUR 10EUR 10EUR
10 km trasa:            
M10KM ir W10KM 6 EUR           6 EUR 9 EUR 9 EUR 12 EUR 12 EUR

 Starto mokestis – Mokėjimas turi būti vykdomas pagal mokėjimo dieną nustatytą starto mokestį. Dalyvio startinis mokestis negrąžinamas, bet yra galimybė perleisti kitam dalyviui. Norint keisti į ilgesnę trasą – reikia primokėti startinio mokesčio skirtumą, pagal mokėjimo dienos galiojantį trasos startinį mokestį. Norint keisti į trumpesnę, starto mokesčio skirtumas yra negrąžinamas, tačiau privaloma informuoti organizatorius  nurodant dalyvio vardą, pavardę, trasos distanciją.

 Finišas – Finišuojančių dalyvių laikas fiksuojamas kertant finišo liniją. Finišavus būtina grąžinti laiko fiksavimo daviklį. Varžybų preliminarūs rezultatai skelbiami finišo vietoje.

 Saugumo užtikrinimas – Dalyvis trasoje privalo vykdyti teisėjų nurodymus ir bėgti tik pažymėta trasa. Už savo sveikatą ir saugumą varžybų metu dalyviai atsako patys, už moksleivius atsako jų treneriai ar tėvai. Dalyvis, registracijos metu paėmęs numerį, patvirtina, kad yra pasitikrinęs sveikatą, yra susipažinęs su saugumo taisyklėmis ir prisiima atsakomybę už savo sveikatą ir saugumą. Registruotis į bet kurią rungtį galima tik savo vardu ir pavarde. Varžybų dieną savo numerį perduoti kitam dalyviui draudžiama. Kiekvienas dalyvis varžybose privalo turėti ant marškinėlių tvarkingai pritvirtintą numerį. Numeris turi būti ant marškinėlių priekio (krūtinės), aiškiai matomoje vietoje. Dalyviams draudžiama naudoti bet kokias transporto priemones ir bet kokią asmeninę palydą.

Organizatoriai negarantuoja dalyvių parvežimo į varžybų centrą, jeigu jie pasitraukė iš varžybų ne maitinimo punkte. Susižeidus dalyvis privalo apie tai pranešti pagalbos telefono numeriu. Taip pat organizatoriai rekomenduoja turėti mobilų telefoną, vandens, apsaugą nuo saulės ir lietaus. Visi dalyviai kviečiami gerbti kitus dalyvius, padėti vieni kitiems atsitikus nelaimei. Varžybos vyks Kazlų Rūdos miesto parke, todėl visi dalyviai privalo tausoti aplinką, nešiukšlinti.

Kontaktiniai telefonai nelaimės atveju:

Mantas Žuolys 867448756, Giedrius Šlekys tel. +37061554109, 112.

 Baigiamosios nuostatos:

Jeigu dalyvis dėl kokios nors priežasties nebegali pabaigti pasirinktos distancijos, jis savarankiškai pasišalina iš trasos netrukdydamas kitiems dalyviams ir informuoja teisėją apie pasitraukimą iš trasos, taip pat grąžina laiko fiksavimo daviklį. Nebaigusio distanciją dalyvio rezultatai nevertinami, o finišo protokole prie tokio dalyvio pavardės daromas įrašas „nebaigė“.

Esant būtinybei organizatoriai turi teisę keisti trasas, starto laikus bei kitą papildomą informaciją.