NUOSTATAI

 

                                                                   

 

                                                                            N U O S T A T A I

 

N U O S T A T A I

 Varžybų tikslai – Populiarinant bėgimo bekele sporto šaką, išbandyti save ir susipažinti su nuostabia Kazlų rūdos   gamta.

Varžybų vykdytojai – Varžybas organizuoja ir vykdo Mantas Žuolys (tel.+37067448756).

Varžybų vieta – Kazlų Rūdos seniūnijoje Kazliškių  kaime.

Data2020.08.08

Dalyviai – Varžybose gali dalyvauti visi Lietuvos ir užsienio sportininkai, mėgėjai ir profesionalai, moterys, vyrai ir vaikai, užpildę registracijos anketą ir pasitikrinę sveikatą. Dalyviai sumokėję starto mokestį patvirtina, kad prisiima pilną atsakomybę dėl galimų sveikatos sutrikimų tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių su dalyvavimu varžybose. Už nepilnamečius atsako jų tėvai, globėjai arba treneris. Kiekvienas varžybų dalyvis registruodamasis sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais.

Dalyvių tipai:

Trasos:

~  42 km – Trail „Girių labirintai “ MARATONAS;

~ 21 km – Trail „Girių labirintai“ PUSMARATONIS;

~ 10 km – Trail „Girių labirintai“ KROSAS;

 Klasifikacija pagal grupes:

Trail “Girių labirintai”                    MARATONAS Trail „Girių labirintai“ PUSMARATONIS Trail „Girių labirintai“ KROSAS
VYRAI –     M42 KM MOTERYS – W42 KM VYRAI – M21 KM MOTERYS – W21 KM VYRAI – M10 KM MOTERYS –W10 KM

 Trasos danga – miškas, miško takeliai, žvyrkelis, pieva.

 

 

 

 

 

Varžybų programa (preliminari):

08.00 val. – 08.30 val.  Dalyvių registracija, numerių išdavimas;

08.30 val. – 08.50 val. Genearalinė dalyvių mankšta su Odeta;

08.50 val. – 09.00 val. Kazlų Rūdos savivaldybės mero pavaduotojo sveikinimo žodis;

09.00val. –  42 km – Trail „Girių labirintai “ MARATONAS  startas;

09.00val. – 21 km – Trail „Girių labirintai“ PUSMARATONIS  startas;

11.00val. – 12.00 va.l -10 km – Trail „Girių labirintai“ KROSAS dalyvių registracija, numerių išdavimas.

12.30 val. – 10 km – Trail „Girių labirintai“ KROSAS startas;

15.00 val. – Apdovanojimai;

Maitinimas trasoje – 42km trasoje 3 maitinimo punktai, 21km trasoje 3 maitinimo punktai, 10km trasoje 1 maitinimo punktas. Asortimentas – vanduo, bananai,obuoliai  ir kt.

Laiko limitai:

42km – 6.00 val.

21km – 2.40 val.

10km – 1.50 val.

Trasos markiravimas – trasos pažymėtos STOP juostomis bei raudonomis rodyklėmis, purškiamais sidabriniais  dažais. Trasos bus vienodos  pažymėtos aiškiai ir suprantamai.

Varžybų eiga – Dalyviai į starto vietą renkasi Kazlų Rūdos miesto parke, šalia esančio STIHL virvių parko.Visos trasos sudarytos taip, kad starto ir finišo vieta būtų ta pati. Varžybose naudojama elektroninė laiko fiksavimo įranga.

Trasų sudėtis: 42 km, 21km, 10 km Bėga nuo starto kuris duodamas Kazlų Rūdos seniūnijoje Kazliškių  kaime už Jūrės tvenkinio ir finišuoja ten pats.Startavę dalyviai trasą įveikia pažymėtu maršrutu. Varžybų rengėjai neatsako už pinigų, asmens dokumentų, mobiliųjų telefonų, kompiuterių, drabužių ir kitų brangių daiktų apsaugą.

 Apdovanojimai – Visi dalyviai gaus atminimo medalius, o kiekvienos trasos prizininkai (1-3 vietos) tarp vyrų ir moterų, bus papildomai apdovanoti rėmėjų prizais.Rėmėjų picomis, ledais.

Dalyvių amžius – Trail bėgime „Girių labirintai“ 42km, 21km,  10km gali dalyvauti ne jaunesni kaip 18 metų dalyviai.

Registracija – Dalyvių registracija vykdoma iki 2020.08.07 24:00 val. interneto svetainėje www.trailgiriulabirintai.lt

Varžybų dieną registracija ir numerių atsiėmimas:

  • 42 km nuo 08.30 val. iki 09.30 val.Kazlų Rūdos seniūnijoje Kazliškių  kaime ;
  • 21 km nuo 08.30 val. iki 09.30 val.Kazlų Rūdos seniūnijoje Kazliškių  kaime už Jūrės tvenkinio;
  • 10 km nuo 08.30 val. iki 09.30val.Kazlų Rūdos seniūnijoje Kazliškių  kaime už Jūrės tvenkinio .

 

Trasa/Grupė 2020.02.01 – 2020.02.28. 2020.03.01 2020.03.31 2020.04.01-2020.05.22 2020.05.01-2020.05.30 2020.06.01-2020.07.01 2020.07.01-2020.08.07
42km – M42KM 15EUR 18EUR 18EUR 15EUR 15EUR 18EUR
42km – W42KM
21km – M21KM 12EUR 15EUR 15EUR 12EUR 12EUR 15EUR
21km – W21KM
10km – M10KM 10EUR 12EUR 12EUR 10EUR 10EUR 12EUR

 

 

 Starto mokestis – Mokėjimas turi būti vykdomas pagal mokėjimo dieną nustatytą starto mokestį. Dalyvio startinis mokestis negrąžinamas, bet yra galimybė perleisti kitam dalyviui. Norint keisti į ilgesnę trasą – reikia primokėti startinio mokesčio skirtumą, pagal mokėjimo dienos galiojantį trasos startinį mokestį. Norint keisti į trumpesnę, starto mokesčio skirtumas yra negrąžinamas, tačiau privaloma informuoti organizatorius  nurodant dalyvio vardą, pavardę, trasos distanciją.

 Finišas – Finišuojančių dalyvių laikas fiksuojamas kertant finišo liniją. Finišavus būtina grąžinti laiko fiksavimo daviklį. Varžybų preliminarūs rezultatai skelbiami finišo vietoje.

 Saugumo užtikrinimas – Dalyvis trasoje privalo vykdyti teisėjų nurodymus ir bėgti tik pažymėta trasa. Už savo sveikatą ir saugumą varžybų metu dalyviai atsako patys, už moksleivius atsako jų treneriai ar tėvai. Dalyvis, registracijos metu paėmęs numerį, patvirtina, kad yra pasitikrinęs sveikatą, yra susipažinęs su saugumo taisyklėmis ir prisiima atsakomybę už savo sveikatą ir saugumą. Registruotis į bet kurią rungtį galima tik savo vardu ir pavarde. Varžybų dieną savo numerį perduoti kitam dalyviui draudžiama. Kiekvienas dalyvis varžybose privalo turėti ant marškinėlių tvarkingai pritvirtintą numerį. Numeris turi būti ant marškinėlių priekio (krūtinės), aiškiai matomoje vietoje. Dalyviams draudžiama naudoti bet kokias transporto priemones ir bet kokią asmeninę palydą.(DĖMESIO)LAIKYKITĖS STOP JUOSTŲ VĖLIAVĖLIŲ TRASOSE ŽYMĖJIMŲ!!

Organizatoriai negarantuoja dalyvių parvežimo į varžybų centrą, jeigu jie pasitraukė iš varžybų ne maitinimo punkte. Susižeidus dalyvis privalo apie tai pranešti pagalbos telefono numeriu. Taip pat organizatoriai rekomenduoja turėti mobilų telefoną, vandens, apsaugą nuo saulės ir lietaus. Visi dalyviai kviečiami gerbti kitus dalyvius, padėti vieni kitiems atsitikus nelaimei. Varžybos vyks Višakio Rudos ir Kazlų Rūdos miške, todėl visi dalyviai privalo tausoti aplinką, nešiukšlinti.

Kontaktiniai telefonai nelaimės atveju:

Mantas Žuolys 867448756, 112.

 Baigiamosios nuostatos:

Jeigu dalyvis dėl kokios nors priežasties nebegali pabaigti pasirinktos distancijos, jis savarankiškai pasišalina iš trasos netrukdydamas kitiems dalyviams ir informuoja teisėją apie pasitraukimą iš trasos, taip pat grąžina laiko fiksavimo daviklį. Nebaigusio distanciją dalyvio rezultatai nevertinami, o finišo protokole prie tokio dalyvio pavardės daromas įrašas „nebaigė“.

Esant būtinybei organizatoriai turi teisę keisti trasas, starto laikus bei kitą papildomą informaciją.