TRASOS

Pavadinimas – Distancija  

Visos trąsos pavaizduotos žemėlpyje.